วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อุทยานมัจฉา ตั้งอยู่บ้านโขงกุดหวาย หมู่ที ๗ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หางจากเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ๖กิโลเมตร ตามเส้นทางมหาสารคาม มุกดาหารบริเวณอุทยานตั้งอยู่ในกุดหวาย สวนตรงเนินกลางกุดมีหญ้าคา หญ้าแฝกงอกงามมากตรงบริเวณหัวคุ้งน้ำ พระครูพิทักษ์โกสุมพิสัย (ญาครูโม่ง) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีได้ไปตั้งสำนักสงฆ์เพื่อเป็นสวนหญ้า สำหรับเกี่ยวมามุงศาสนสถานในสมัยโบราณ ปัจจุบันบริเวณนี้ชาวบ้านได้ตั้งเป็นวัดชื่อ พิทักษ์สามัคคีโพธิ์ศรี ๒ ภายในวัดก็จะมีสัตว์ที่ชาวบ้านนำมาวัดช่วยเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น จระเข้ สุนัขจิ้งจอก ลิง เยี่ยว กระต่าย นก และหนูตะเพา ฯลฯ และ ภายในอุทยานแห่งนี้ มีร้านจำหน่ายอาหารปลา มีสะพานไม้ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๘๓ เมตร ข้ามคุ้งน้ำไปบริเวณวัด และใช้เป็นสถานที่ให้อาหารปลาและชมปลาได้ด้วย มีซุ้มริมฝั่งน้ำ ๔ ซุ้ม แพลอยน้ำขนาด ๓ x ๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ แพ ให้นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารและชมปลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีมีประชาชนไปเที่ยวจำนวนมาก ทุกวัน

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ.2542 ตั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มหาสารคามตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารบรมราชกุมารี (สำนักอธิการบดี) ภายในมีสวนสัตว์มีเรือนประยุกต์หลังใหญ่ ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ห้องรับรอง คลังพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิทรรศการพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือนอีสานประยุกต์หลังเล็ก เรือนโข่ง เรือเกย เล้าข้าว ตูบต่อเล้า จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำชี เรือนผู้ไท ลานกิจกรรม และสถานีศึกษาสัตว์ได้แก่ กวาง นกยูง ฯลฯ บรรยากาศดีร่มรื่น น่าอยู่

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กู่สันตรัตน์


         เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมสมัยบายนอายุระหว่าง
พ.ศ.1700-1750 ตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาแลงเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนกู่มหาธาตุ และมีทับหลังประตู มุขหน้าจำหลักลายงดงามน่าดู กู่สันตรัตน์ตั้งอยู่ที่ ต.พระธาตุ อำเภอนาดูน จ.มหาสารคามจากเส้นทาง 2040 เข้าเส้นทาง 2045 เข้าอำเภอนาดูนประมาณ 1 กม
.http://www.rd.go.th/mahasarakham/55.0.html

พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห่งอีสาน มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ในอดีต เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรี ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 จากมหาสารคามผ่านอำเภอแกดำ อำเภอ วาปีปทุม เลี้ยวเข้าอำเภอนาดูน ตามเส้นทางหมายเลข 2040 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราว 65 กิโลเมตรครับ